Audit

Het verschaffen van zekerheid bij financiële verantwoordingen

Audit

In de auditpraktijk controleren we of de jaarrekening van de onderneming een betrouwbare weergave is van de financiële situatie. Wij doen dit door het naleven van onze beroepsregels en het toetsen aan de verslaggevingsregels.

Gebruikers van de jaarrekening verwachten van de onderneming én van de accountant dat op gepaste wijze aandacht wordt besteed aan risico’s met betrekking tot fraude, cyber security en continuïteit.

Zij willen hierover ook adequaat worden geïnformeerd. Daarom willen wij de business écht begrijpen en vormt de gezamenlijke risicoanalyse het vertrekpunt voor de audit.

We onderscheiden ons door onze innovatieve aanpak, door creativiteit in de uitvoering van onze werkzaamheden en door de hoge mate van betrokkenheid van de tekenend accountant als waardevolle gesprekspartner voor de onderneming.

Audit aanpak

Wij hanteren een datagedreven aanpak die aansluit op de gezamenlijke risicoanalyse. Door middel van het vastleggen van een strakke projectplanning en de afspraken in een auditdraaiboek. Een goede voorbereiding is het halve werk.

Technologische tools

Het gebruik van technologische tools zorgt voor efficiency, een betere ondersteuning voor klanten en kwaliteitsverbetering van de audit.

 

Maatschappelijke ontwikkelingen

Iedere onderneming krijgt te maken met aspecten zoals integriteit, continuïteit, fraude risicofactoren en automatisering. Onderwerpen die van belang zijn in het kader van de audit van de jaarrekening.

Onze diensten

Accountancy

Als ondernemer wil je inzicht in je financiën. Wij brengen dit in kaart en bieden begeleiding ten dienste van jouw ondernemerschap. Wij gaan voor een ‘happy ondernemer!’

Lees meer

Audit

Wij controleren de jaarrekening of een andere financiële verantwoording van de onderneming en geven onze onafhankelijke mening hierover. Door middel van onze verklaring verschaffen wij zekerheid aan de gebruikers.

Lees meer

Advies

4you begeleidt jou in het realiseren van jouw ambities en dromen. Echt verder helpen. Wij luisteren, adviseren en ondersteunen de ondernemer bij de aansturing en groei van een organisatie.

Lees meer