Nieuws

Ondernemers opgelet!

User Image

Leestijd 2 minuten

De eerste maand van 2022 is bijna voorbij. Wij brengen u graag op de hoogte van financiële en fiscale tips.

Aanvraag NOW 7.0 – Deadline verstrijkt 31 januari 2022
Tot en met 31 januari 2022 kunnen werkgevers een NOW-tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de zevende periode. Het gaat om de maanden november en december 2021. In de aanvraag kan je maximaal 80% omzetverlies invullen. Inmiddels is dit percentage verhoogd naar 90% vanwege de lockdown. Die extra 10% ontvang je bij de indiening voor de definitieve berekening doorgeven (vanaf juni 2022 tot en met februari 2023).

Btw-aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk
Ondernemers kunnen hun btw-aangifte van december 2021 en het 4e kwartaal 2021 voor de laatste keer via het oude ondernemersportaal. Vanaf januari 2022 kan dit alleen nog via Mijn Belastingdienst Zakelijk (met E-herkenning niveau 3), via administratiesoftware of via 4you accountancy.

Bezwaar opgelegde aanslag – rendementsheffing box 3
Er is al enkele jaren bezwaar tegen het fictieve rendement waarmee het vermogen in box 3 wordt belast. In december 2021 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de rendementsheffing in 2017 en 2018. Vanaf deze jaren zit er een differentiatie in het rendement wat geacht te worden gehaald: hoe meer vermogen, hoe meer rendement er wordt geacht gehaald te worden en belast. Mocht het vermogen echter nagenoeg geheel op bankrekeningen staan, dan is de heffing buitenproportioneel en kan er bezwaar ingediend worden. Het werkelijke rendement wordt dan belast. Aangezien er massaal bezwaren worden ingediend, is de belastingdienst voorlopige gestopt met het opleggen van aanslagen inkomstenbelasting die betrekking op de rendementsheffing van box 3 totdat bekend is hoe dit door gaat werken naar aanslagen 2019 en 2020. Mocht u alsnog bezwaar willen indienen over uw aanslag inkomstenbelasting 2017 tot en met 2020 omdat deze situatie op u van toepassing is, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Nieuws excessief lenen DGA van eigen BV grens € 700.000
In het regeerakkoord Rutte IV (bekend geworden in december 2021) wordt aangekondigd dat de grens van € 500.000 wordt verhoogd tot € 700.000. De nieuwe wet lijkt dan toch per 1 januari 2023 te worden ingevoerd. Voor de grens van € 700.000 dien je op de peildatum (31 december) alle schulden en verplichtingen op die de DGA en zijn of haar fiscale partner aan de vennootschap heeft op te tellen. Alles boven de € 700.000 is belast als fictief dividend in box 2, tegen een tarief van 26,9% (2021). De enige uitzondering die wordt gemaakt zijn eigenwoningschulden die zijn aangegaan voor aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning van de DGA. Als na 1 januari 2023 een nieuwe eigenwoningschuld wordt aangegaan bij de eigen vennootschap, geldt als aanvullende eis dat het formele hypotheekrecht ten gunste van de bv wordt ingeschreven in het kadaster. Om misbruik tegen te gaan, is in de wet bepaald dat de regeling geldt ook voor leningen aan (klein)kinderen en (groot)ouders. Overleg met uw adviseur omtrent een mogelijke gevolgen en/of afbouw in 2022.

Actueel

Navalny

||
Leestijd: 3 minuten

Voor mij is de grote les, die je trouwens ook op het bedrijfsleven kunt plakken, dat leiderschap niet over macht gaat, maar over dienen – in het geval van Navalny het dienen van het volk.

Lees meer

Het leven leert je

||
Leestijd: 2 minuten

Naarmate je ouder wordt, veranderen je overtuigingen en normen en waarden. Ik vind het fascinerend. Je maakt keuzes die je eerder nooit zou maken. Jij verandert.

Lees meer

Controller (24-40 uur)

||
Leestijd: 5 minuten
We zoeken bij 4you accountancy & audit een controller. Iemand die samen met ons verder wil bouwen aan gezamenlijk succes. Want dat is wat we doen. Elke dag weer. Op…
Lees meer

Wil je meer weten over 4you?

Bel, mail of kom langs. We kijken uit naar je komst, de koffie staat klaar.