Groeien tot een breed ontwikkelde professional

Talentontwikkeling

Ons interne opleidingsprogramma ‘Groei’ is er op gericht om onze mensen te laten groeien in de relevante aspecten van ons beroep. Naast de vaktechniek trainen we onze mensen in de toepassing van innovatieve aanpak en tools, maar ook in communicatie, gedrag en psychologie. Dit doen we in de vorm van trainingen maar ook door met elkaar te reflecteren op de uitdagende casussen in de dagelijkse praktijk. Oog voor diversiteit en menselijke waardigheid zijn hierbij altijd het uitgangspunt.

Opleidingsprogramma groei

Het opleidingsprogramma ‘groei’ is opgezet voor onze eigen mensen, maar óók voor mensen uit ons netwerk. De opleidingen worden verzorgd door externe sprekers en trainers. Zij brengen ons actuele kennis bij en praktische toepassingsmogelijkheden over relevante aspecten uit het beroep, waarbij er ook aandacht is voor de zachte maar minstens zo belangrijke sociale en communicatieve vaardigheden. De diverse onderwerpen die aan bod komen hebben betrekking tot vaktechnische aspecten van het accountantsberoep, de toepassing van innovatieve aanpak en tools, communicatie, gedrag, psychologie, ethiek, enzovoort.

Wil jij onze volgende bijeenkomst bijwonen? Meld je aan!
Je kunt contact opnemen via mail of telefoon. 

Volgende training

Onderwerp Volgt zsm
Omschrijving Volgt zsm
Locatie Volgt zsm
Datum Volgt zsm
Tijdstip Volgt zsm