Blog

Warme relaties

Leestijd 3 minuten

Begin januari hield ik zoals elk jaar een nieuwjaarstoespraak. Dit keer was het onderwerp ‘warme relaties’, en daar kreeg ik zulke positieve reacties op, dat ik er ook nog deze blog aan wil wijden.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het hebben van goede relaties je levenslang gelukkiger maakt. Dit geldt trouwens ook voor zakelijke relaties; die dragen eveneens bij aan je eigen geluk. Het is dus slim om te investeren in warme relaties.

Iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik veel heb met de bijbel. Ik ben katholiek opgevoed, en hoewel ik niets heb met de dogmatiek van de kerk, staat de bijbel mijns inziens vol met de meest prachtige spiegelverhalen en wijsheden.

Als we het hebben over warme relaties, moet ik denken aan hoe de Farizeeërs Jezus vroegen welke van de 10 geboden volgens hem het hoogste was – het was een test, want daar mag een mens niet over oordelen.

Het antwoord van Jezus:

  1. ‘Eer God de vader’ en
  2. ‘Houd van de ander, gelijke jezelf’

Daarbij zei hij ook nog dat het eerste gebod gelijkstond aan het tweede, er zat geen prioritering in. En als je daar filosofisch over gaat nadenken, is dat laatste wel heel bijzonder. Want als God de allerhoogste is, maar het tweede gebod gelijkstaat aan het eerste, ben jijzelf dus even belangrijk. Je moet jezelf niet opzijschuiven of wegcijferen. Je moet jezelf als volwaardig zien. Zo komen we weer bij die warme relaties, want die zijn gelijkwaardig en wederkerig, én leveren jou ook een heleboel op. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat je zowel geestelijk als fysiek gezonder wordt als je goede relaties met anderen hebt.

Zoals ik al zei, geldt dat dus zeker ook voor zakelijke relaties. In ons vak is het heel makkelijk om je professionele pet op te zetten wanneer het even lastig wordt. ‘Tja, zo zijn de beroepsregels nu eenmaal’, denk je schouderophalend. Je krijgt echter een heel ander gesprek als je het lef hebt om persoonlijk te zijn en de verbinding zoekt met de cliënt. Zo verklein je de afstand tussen jou en je client, en zul je ook veel sneller van hem of haar de informatie krijgen die je nodig hebt – je hebt immers een gezamenlijk belang.

Dat zei trouwens ook hoogleraar Niels van Nieuw Amerongen afgelopen zomer in zijn oratie aan Nyenrode. ‘Hoe meer vertrouwen er is, hoe opener de client wordt. Relevante informatie wordt sneller gedeeld, waardoor de accountant sneller en beter kan beoordelen of de cijfers afwijken van andere jaren, en wat hiervoor de verklaring is. Dit scheelt tijd en geld, waar ook de client bij gebaat is. Gezamenlijk optrekken levert dus een win-win op.’

Van Nieuw Amerongen vindt dat we ons met name moeten richten op de persoon áchter de cliënt. Daartoe noemt hij ‘oprechte belangstelling’ de belangrijkste tool. Hij wil deze relationele benadering verder onderzoeken, en stelt deze boven de sinds tijden gangbare agency benadering. Dit klinkt mij als muziek in de oren.

Als we elkaar met meer warmte benaderen, komt dat niet alleen onze eigen levensvreugde ten goede, maar ook de kwaliteit van ons werk. Want die groeit haast evenredig met de kwaliteit van de relatie.

Blog

The Blue Zones

Geschreven door:
Gepubliceerd op:
Leestijd: 3 minuten

Voor een Vitaal HR-beleid laten we ons bij 4you inspireren door ‘The Blue Zones’; dit zijn plekken op de wereld waar mensen, gezond en gelukkig, 100 jaar en ouder worden.

Lees meer
Blog

Fusie of Visie

Geschreven door:
Gepubliceerd op:
Leestijd: 3 minuten

Ga eens achterover zitten, zet je creatieve brein aan en denk na over je échte visie. Stel jezelf de vraag: waartoe ben je op aarde? Hoe ga je ervoor zorgen dat je klanten tevreden zijn en dat je mensen om je heen inspireert met het werk dat je doet?

Lees meer
Blog

Spannender dan ooit

Geschreven door:
Gepubliceerd op:
Leestijd: 3 minuten

Jongeren willen mijns inziens van betekenis zijn voor anderen, en als er één tijd is waarin dat kan….

Lees meer