Blog

Strijd om voorzitterschap via publieke opinie: chique of niet?

User Image

Leestijd 3 minuten

Een strijd tussen twee voorzitters. En dan ook nog eens via de publieke opinie. Ik kan het niet aanzien. Natuurlijk is het goed dat wij samen het debat voeren, daar is niets mis mee. Maar in een tijdperk waarin verbinding het toverwoord is werkt deze methode niet. Ken je de uitspraak ‘twee honden vechten om een been, een derde gaat er mee heen’? Ik hoop het!

Een leider van buiten. Dat is blijkbaar het toverwoord in onze sector op dit moment. Een leider van buiten, zonder dat die leider ervaring heeft in ons vak. Voor mij is dat het toonbeeld van maximale verdeeldheid binnen de beroepsgroep. En verdeeldheid is de basis van een verdergaand verlies aan onderling vertrouwen.

Bij KPMG is de topbestuurder binnen twee jaar vertrokken en ook daar werd geroepen om ‘een leider van buiten’. In het FD van 29 november staat een groot artikel met als titel: ‘Het is mogelijk; een leider van buiten voor accountants.’

Maar is dat de oplossing? Ik vind van niet. Hoe kan je als leider onze beroepsgroep vertegenwoordigen zonder dat je ervaring hebt in de uitoefening van het vakmanschap? Ons beroep is een hele uitdaging en je kunt slechts alles tot in het diepst van je vezels voelen als je zelf voor de diverse uitdagingen in het beroep hebt gestaan. Ogenschijnlijk lijken onze beroepsregels helder en klinisch, maar in de praktijk zijn ze weerbarstig en vragen ze om professionele oordeelsvorming. Het is geen wetenschap, maar een professie. En hoe het is om voor die uitdagingen te staan kun je alleen voelen als je dat zelf aan den lijve hebt ondervonden.

Dat we geen goede en eenduidige keuze kunnen maken rondom onze nieuwe leider is wel verontrustend. Hoe kunnen we dan verder?

Ondernemerschap in accountancy

In een periode van schaarste en tegenslag zijn ondernemers zeer waardevol. Zij zijn altijd optimistisch, zien overal kansen, bouwen aan een visie en gaan er gewoon voor. De echte topondernemers zijn in staat om een grote groep mensen om zich heen te verzamelen en alle energie daarop te richten.

Ook ik was te gast tijdens de NBA Accountantsdag afgelopen november. De cfo van Randstad, Robert Jan van de Kraats, hield een inspirerend verhaal over de effecten van verdergaande digitalisering op de uitkomsten van zijn functioneren als cfo binnen Randstad. En de gevolgen daarvan op het ondernemerschap binnen het bedrijf. Prachtig om dat te beluisteren. Het was een verhaal recht uit het hart. Maar hij was ook kritisch over accountants: in de toekomst bestaan wij niet meer, tenzij de accountant in staat is om economic value toe te voegen. Bijvoorbeeld door cijfers te analyseren en zo financiële informatie relevanter te maken. Hij deed ook de oproep om de “klant uit te dagen”, door “inspirerend irritant” te zijn.
Hier spreekt in mijn ogen de ondernemer en de financieel specialist. Van de Kraats sprak duidelijk als een accountant in business. Tussen de regels door was goed te beluisteren dat hij zeer kritisch is over accountants en hun functioneren. Desondanks werd tijdens het congres de oproep aan hem gedaan om de voorzittersrol te nemen, onder de toevoeging “uw visie op de toekomst is helder en relevant”. De liefde en compassie was duidelijk voelbaar in de zaal en daar werd direct op gereageerd, hoe kritisch hij ook was over accountants.

De nieuwe voorzitter

De nieuwe voorzitter heeft een leuke en uitdagende periode voor de boeg. Nieuwe kansen in de markt zorgen ervoor dat er vele successen zijn te behalen. Dat is een terecht punt van Marco Moling: het goud ligt voor het oprapen, zoals hij dat zelf aangeeft. Maar er is meer nodig om de huidige beroepsgroep door deze periode heen te leiden. Er is een groot bestuurlijk vermogen nodig, om de politieke druk te weerstaan, de beroepsgroep te verenigen en de juiste koers aan te wijzen in tijden van maatschappelijke onrust en wantrouwen. En is Marco Moling daartoe in staat?

De big four hebben zo hun eigen problemen en hebben de sector lange jaren gedomineerd. Hoe groot het draagvlak ook is bij de achterban van de big four, maakt dat de komst van Marco van der Vegte als nieuwe voorzitter geloofwaardig?

Er is ondernemerschap nodig. Er is bestuurlijk evenwicht nodig. Nieuwe visie, nieuwe energie. Misschien een accountant in business? Ik hoop het! Kortom, als er twee honden vechten om een been… wie oh wie gaat er mee heen?

”Strijd om voorzitterschap via publieke opinie: chique of niet?” is geschreven voor de Accountant.nl 

Actueel

Navalny

||
Leestijd: 3 minuten

Voor mij is de grote les, die je trouwens ook op het bedrijfsleven kunt plakken, dat leiderschap niet over macht gaat, maar over dienen – in het geval van Navalny het dienen van het volk.

Lees meer

Het leven leert je

||
Leestijd: 2 minuten

Naarmate je ouder wordt, veranderen je overtuigingen en normen en waarden. Ik vind het fascinerend. Je maakt keuzes die je eerder nooit zou maken. Jij verandert.

Lees meer

Talent ontwikkelen

||
Leestijd: 3 minuten

Als je werkomgeving inspirerend is, en er wordt gekeken en geluisterd naar wat jíj wilt ontwikkelen en wilt leren – misschien vind je een bepaalde klant heel interessant, of een bepaalde branche – dan kom je in een flow en wíl je meebouwen aan de organisatie.

Lees meer

Wil je meer weten over 4you?

Bel, mail of kom langs. We kijken uit naar je komst, de koffie staat klaar.