Blog

Liefdesbrief

User Image

Leestijd 3 minuten

Een oproep aan iedereen die onze beroepsgroep een warm hart toedraagt.

Wat doet muziek met mensen? We raken geëmotioneerd tot kippenvel aan toe, we kunnen niet stil zitten bij een heerlijke beat, of we hebben speciale herinneringen aan bepaalde nummers. Bij bezoek aan een concert zie je dat terug, mensen gaan vaak met een grote glimlach naar huis. Dat is ook wat er gebeurde bij de jongste Rode Loper. Iedereen ging met een ‘goed gevoel’ en een glimlach naar huis. En dat terwijl we de AFM op bezoek hadden.

Leuke mensen

Het was de zesde editie, nadat we een jaar geleden met dit initiatief zijn gestart om mensen bij elkaar te brengen, in gesprek te gaan en daarmee de nuance en verdieping op te zoeken. Dat doen wij graag op een vrolijke en ontspannen manier, zonder weg te blijven van moeilijke vragen en thema’s. En met tussendoor veel muziek.

In de jongste editie waren van de AFM Ruud de Hollander en Christine Scheper aanwezig. Na het voorbereidende gesprek was mijn reactie: “Hele leuke mensen, die met passie bewust hebben gekozen om vanuit de positie van de AFM een bijdrage te kunnen leveren aan ons beroep.” En dat werd uiteindelijk ook de boodschap van een FD-verhaal. Ruud en Christine zijn vervolgens intern de hele dag aangesproken met “daar zijn die leuke collega’s”.

De sfeer was daardoor vanaf de start al bijzonder positief, wat ruimte gaf om ook pijnlijke punten te behandelen en als mens en professional dichter bij elkaar te komen. Wij hebben aan den lijve ondervonden dat een optimistische, opbouwende dialoog een verbindende werking heeft.

Verwondering, boosheid, teleurstelling

Maar dan de afgelopen weken. Er wordt een opinie gepubliceerd, de NBA heeft een nare week en er komt een rapport uit van de CTA. In de reacties gaan sommigen in de aanval. De sector wordt in het keurslijf van twee bloedgroepen gedeeld, dat geeft verdeeldheid. Nieuwe initiatieven worden aangevallen.

Mijn eerste reactie was er een van verwondering; wat gebeurt ter toch? Toen kwam de boosheid; blijf met je handen van de sector af. Daarna kwam de teleurstelling: waarom maak je een nieuw initiatief kapot? Dan vraag ik mij echt af: wat willen we toch bereiken?

Er wordt veel geschreven met vilein. De nuance van de discussie ontbreekt. De toonzetting in sommige stukken maakt het moeilijk om in het openbaar nog een mening te geven. Dat voedt slechts extreme standpunten, die geen recht doen aan de situatie.

Groter denken, kleiner doen

We missen diepgang. We missen nuance. En dat heeft een destructieve werking op het uitgangspunt van een lerend beroep. Al eerder verwees ik naar Tjeenk Willink, die zich zorgen maakt over de maatschappelijke onvrede en de uitholling van de maatschappelijke rechtsorde; de mensen deugen wel, maar het systeem is aan slijtage onderhevig. In zijn boek Groter denken, kleiner doen doet hij een oproep om vaak ongemakkelijke feiten onder ogen te zien, positie te kiezen, de discussie aan te gaan en zelf grenzen te trekken. Alleen met een sterke democratische rechtsorde kunnen fundamentele problemen effectief worden aangepakt, nieuwe crises het hoofd geboden en kunnen burgers en overheid op elkaar vertrouwen.

Ik maak mij zorgen over de recente ontwikkelingen. Waarom niet meer aandacht voor de menselijke waardigheid? Kan het niet anders?

Verliefdheid

Wat we nodig hebben is meer verliefdheid op onze gezonde beroepsgroep. Om Martin Luther King te citeren: “We moeten de verlossende kracht van liefde ontdekken, want de liefde is de enige weg.” Misschien klinkt dat een beetje zweverig, maar volgens mij zit in deze energie de oplossing. Ik heb dat aan den lijve ondervonden met de AFM. Er komt een verbindende kracht los, die een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van ons beroep.

Als we het vertrouwen in het beroep en de communicatie met de samenleving willen vergroten, dan moeten we aan onze mensen ook vertrouwen geven om onszelf te verbinden en bij elkaar te brengen.

Iedereen die de sector een warm hart toedraagt: laat het vilein achterwege. Geef de menselijke waardigheid voorrang. Gebruik de liefde om vernieuwing tot stand te brengen.

Liefde is kracht om te veranderen. Liefde is leven, net als muziek.

”Liefdesbrief” is geschreven voor de Accountant.nl 

Actueel

Navalny

||
Leestijd: 3 minuten

Voor mij is de grote les, die je trouwens ook op het bedrijfsleven kunt plakken, dat leiderschap niet over macht gaat, maar over dienen – in het geval van Navalny het dienen van het volk.

Lees meer

Het leven leert je

||
Leestijd: 2 minuten

Naarmate je ouder wordt, veranderen je overtuigingen en normen en waarden. Ik vind het fascinerend. Je maakt keuzes die je eerder nooit zou maken. Jij verandert.

Lees meer

Talent ontwikkelen

||
Leestijd: 3 minuten

Als je werkomgeving inspirerend is, en er wordt gekeken en geluisterd naar wat jíj wilt ontwikkelen en wilt leren – misschien vind je een bepaalde klant heel interessant, of een bepaalde branche – dan kom je in een flow en wíl je meebouwen aan de organisatie.

Lees meer

Wil je meer weten over 4you?

Bel, mail of kom langs. We kijken uit naar je komst, de koffie staat klaar.